CBG齿轮泵:GSA2045/50-B2R可询价太原

武汉星兴达液压气动设备有限公司为您提供油泵型号
DBY型电动隔膜泵膜片说明:铸铁、铝合金泵原配膜片、球、球座为丁晴橡胶,氯丁橡胶。不锈钢泵配四氟膜片、四氟球、四氟球座。隔膜片材质的用途:丁晴橡胶材质:耐汽油、机油及中弱性腐蚀液体。氯丁橡胶材质:耐各种酸性、碱性液体。氟橡胶材质:耐酸碱、甲苯等各种有机溶液。聚四氟和四六:耐强酸、强碱及各种有机溶剂。注意该泵使用介质选用不同的膜片、球、球座等。如需配电磁调速电机或特殊材质及要求配氟橡胶及F46膜片另行计价。
水景水质一旦变坏,不仅使整个景观丧失其观赏价值,甚至会成为人们心理的沉重负担。景观水体受污染,归纳起来主要有俩个方面的原因:由于景观水体的自身特征造成的污染(内因)景观水体的水源水质一般较差水量小,流动性差,生态系统脆弱设计缺陷和由于外来污染物的侵入而导致的污染(外因)。外源污染物直接污染水体尘土、落叶、垃圾的入侵池底、护坡滋生青苔另外,景观水体大多是完全封闭性的,自净能力极端低下;由于水源限制,主要补充水源多是中水,氨氮、总氮、总磷严重超标,更会加重水污染。
CBG齿轮泵:GSA2045/50-B2R可询价太原
CBG齿轮泵:GSA2045/50-B2R可询价太原
更多油泵型号可致电咨询!!!!!!
CBGF1018/1018
CBGF1025/1025
CBGF1025/1018
CBGF1032/1018
CBGF1040/1018
CBGF1050/1018
CBGF1032/1025
CBGF1040/1025
CBG2040/2040H
CBG2050/2040H
CBG2080/2040H
CBG2100/2040H
CBG2050/2050H
CBG2063/2050H
CBG2100/2050H
CBG2063/2063H
CBG2080/2063H
CBG2100/2063H
CBG2080/2080H
CBG2100/2080H
CBG2100/2100H
CBG-2040/2040H
CBG-2050/2040H
CBG-2080/2040H
CBG-2100/2040H
CBG-2050/2050H
CBG-2063/2050H
CBG-2100/2050H
CBG-2063/2063H
CBG-2080/2063H
CBG-2080/2080H
CBG-2100/2080H
CBG-2100/2100H
CBG2040/2040P
CBG2050/2040P
CBG2080/2040P
CBG2100/2040P
CBG2050/2050P
CBG2063/2050P
CBG2080/2050P
CBG2100/2050P
CBG2063/206
CBG2080/206
CBG2100/206
CBG2080/2080P
CBG2100/2080P
CBG2100/2100P
CBG-2040/2040P
CBG-2050/2040P
CBG-2080/2040P
CBG-2100/2040P
CBG-2050/2050P
CBG-2063/2050P
CBG-2080/2050P
CBG-2100/2050P
CBG-2063/206
CBG-2080/206
CBG-2100/206
CBG-2080/2080P
CBG-2100/2080P
CBG-2100/2100P
CBG125
CBG160
CBGJ1016
CBGJ125
CBGJ160
CBG1032/1032
CBG1040/1032
CBG1040/1040
CBG2032/2032
高压双联泵
CBGJ1016/1016
CBGJ3100/0010
CBGJ3100/0016
CBGJ3160/0016
CBGJ3160/0010
CBGJ2080/1016
CBGJ2080/0010
CBGJ2040/0010
CBGJ2040/0016
CBGJ2060/0010
CBGJ2063/1016
CBZ2063/2063
CBZ2063/2040
CBZ2100/2100
CBZ2100/2080
CBZ2080/2063
CBZ2063/2050
CBZ2080/2040
CBZ2080/2080
CBZ2050/2050
CBZ2050/2040
CBZ2040/2040
CBZ2040/2032
CBGJ2063/2050/2040
CBGJ2063/2050/2050
CBGJ2063/2040/2025
CBGJ2050/2050/2025
CBGJ2050/2040/2032
CBGJ2040/2040/2025
CBGJ2063/2040/2032
CBGJ2063/50/40
CBGJ2063/40/32
CBGJ2063/40/25
CBGJ2050/50/40
CBGJ2050/4025
CBZ2063/2040/2040
CBZ2063/2050/2050
CBZ2063/2050/2032
CBZ2040/2032/2032
CBZ2063/2040/2032
CBZ2050/2040/2032
CBZ2063/2032/2032
CBZ2063/2063/2032
CBG3160/0010
CB-70EL
CB-105EL
CB-140EL
CB-175EL
 更多油泵型号可致电咨询!!!!!!
点击阅读全文 >>