VM151-01-35RA资料图片报价现货

VM100 系列 2·3通机控阀·手动阀 
多种阀,可应用于各种空气系统
小型,安装空间小

※VM100, 200系列预计2013年12月停止生产
请选择New VM100-A, 200-A系列

日本SMC 全系列的气动元件
报价快 货期快 快速查国内库存


扫描4-7折优惠 并且享受报价系统自助查询


部分现货及快速报价SMC系列(60万个产品),Norgren(诺冠)FESTO系列(6万个产品),CKD,亚德客,等
NVM120-N01-08
NVM130-N01-08
NVM130-N01-33
NVM130-N01-34B
NVM131-N01-01
NVM131-N01-01S
NVM151-N01-35B
NVM220-N02-08
NVM230-N02-40
NVM250-N02-35B
NVM430-N01-30B
VM120-01-00
VM120-01-00A
VM120-01-05
VM120-01-05A
VM120-01-06
VM120-01-06A
VM120-01-06S
VM120-01-06SA
VM120-01-07S
VM120-01-07SA
VM120-01-08
VM120-01-08A
VM120-01-30B
VM120-01-30BA
VM120-01-30G
VM120-01-30GA
VM120-01-30R
VM120-01-30RA
VM120-01-33
VM120-01-33A
VM120-01-34AR
VM120-01-34R
VM120-01-34RA
VM120-01-36
VM120-01-36A
VM120-N01-08A
VM121-01-00
VM121-01-00A
VM121-01-01
VM121-01-01A
VM121-01-01S
VM121-01-01SA
VM121-01-02
VM121-01-02A
VM121-01-02S
VM121-01-02SA
VM121-F01-01
VM121-F01-01A
VM121-F01-01S
VM121-F01-01SA
VM121-N01-01S
VM121-N01-01SA
VM122-M5-00
VM122-M5-00A
VM122-M5-05
VM122-M5-05A
VM122-M5-08
VM122-M5-08A
VM122-M5-33
VM122-M5-33A
VM122-M5-34B
VM122-M5-34BA
VM122-M5-34R
VM122-M5-34RA
VM123-M5-00
VM123-M5-00A
VM123-M5-01
VM123-M5-01A
VM123-M5-01S
VM123-M5-01SA
VM123-M5-01SZ
VM123-M5-01SZA
VM123-M5-02
VM123-M5-02A
VM123-M5-02S
VM123-M5-02SA
VM130-01-00
VM130-01-00A
VM130-01-01
VM130-01-01S
VM130-01-05
VM130-01-05A
VM130-01-06
VM130-01-06A
VM130-01-06S
VM130-01-06SA
VM130-01-07
VM130-01-07A
VM130-01-07S
VM130-01-07SA
VM130-01-08
VM130-01-08A
VM130-01-30B
VM130-01-30BA
VM130-01-30BA-X41
VM130-01-30B-X107
VM130-01-30B-X31
VM130-01-30B-X41
VM130-01-30G
VM130-01-30GA
VM130-01-30G-X31
VM130-01-30R
VM130-01-30RA
VM130-01-30RA-X207

点击阅读全文 >>